Vapaus uskoa: Miten luterilaisesta Suomesta tulee moniuskontoinen Suomi?

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
13.00 - 15.00

Järjestäjä: Reformaation merkkivuoden 2017 tutkimusyhteyksien verkosto

Puheenjohtaja: Piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen (Kirkkohallitus)

Filosofian tohtori Kimmo Ketola (Kirkon tutkimuskeskus): Missä menevät uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajat? Uskonnot ja niihin suhtautuminen Suomessa

Johtaja, dosentti Ruth Illman (Donner-instituutti): Mitä tapahtuu luterilaisen kirkon marginaaleissa?

Piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen (Kirkkohallitus): Uusimpia teologisia malleja moniuskontoiseen yhteiskuntaan

Sessiossa luodaan katsaus suomalaisen uskonnollisen kentän perustavanlaatuisiin muutoksiin, joiden seurauksena ”luterilaisesta Suomesta” muotoutuu moniuskontoinen ja monikatsomuksellinen Suomi. Sessiossa tutkitaan myös, millaisia asenteita kansalaisilla tässä prosessissa on ja millaisin teoreettisin mallein erilaiset uskonnolliset ja yhteiskunnalliset toimijat voivat lähestyä muutosta.

Käsiteltävät kysymykset ovat: Miten suomalainen uskonnollinen kenttä on muuttunut ja mistä muutoksen nopeus johtuu? Miten luterilainen enemmistökirkko reagoi asemansa dramaattiseen muutokseen? Millaista on suomalainen monikulttuurisuus? ja Miten käy katsomusten välinen dialogi moniarvoisessa yhteiskunnassa?