Positiivinen ja negatiivinen vapaus yhteiskuntapolitiikan ohjenuorina

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
16.45 - 18.45

Puheenjohtaja: tutkija Simo Kyllönen (Helsingin yliopisto)

Professori Eerik Lagerspetz (Turun yliopisto): Vapauden monet merkitykset

Filosofian tohtori Petri Räsänen (Tampereen yliopisto): Onko taloudellinen vapaus aina negatiivista?

Professori Anne Kumpula (Turun yliopisto): Ympäristöoikeudet ja vapaudet

Vapaus on liberaali-demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä arvoja, jolla perustellaan monia yhteiskuntapolitiikan tavoitteita. Perinteinen kahtiajako positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä johtaa kuitenkin usein yksinkertaistavaan poliittiseen "vapaus"-retoriikkaan, jossa tuki omille yhteiskuntapoliittisille tavoitteille koetetaan saada leimaamalla vastustajien "vapaus" -käsitys vääräksi tai vahingolliseksi.

Tässä Tieteen päivien -sessiossa vapauden eri merkityksiä ja niiden välisiä suhteita tarkastellaan tämän päivän tärkeiden yhteiskuntapoliittisten kysymysten valossa. Rajoittavatko yhteiskunnan määräykset aina kansalaisten vapautta? Perustuvatko vapaat markkinat vain negatiivisen vapauden ihanteeseen? Entä millainen vapauskäsitys on tärkeä rajallisten luonnonvarojen maailmassa?