Ympäristön, yhteisön ja taiteen väliset rajat

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
14.30 - 16.30

Puheenjohtaja: professori Hanna Johansson (Taideyliopiston Kuvataideakatemia)

Kuvataiteilija, dekaani Timo Jokela (Lapin yliopisto): Maan, mielen ja kielen rajoilla

Kuvataiteilija, professori Lea Kantonen (Taideyliopiston Kuvataideakatemia): Tuolla puolen rajaa

Kuvataiteilija, yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi (Lapin yliopisto): Nykytaiteilija ympäristöaktivistina

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Tuula Närhinen (Taideyliopiston Kuvataideakatemia): Silmätysten – luonnon ja ihmisen kuvallisia kohtaamisia

Taiteen ja elämän välisten rajojen liudentuminen on ollut 1960-luvun jälkeisen ympäristö- ja yhteisötaiteen keskeinen aihe. Työryhmämme kysyy millaisia rajapintoja tämän päivän ympäristö- ja yhteisötaiteilija työstää ja millaisia suhteita taide synnyttää paikalliseen kulttuuriin, yhteisöön ja ekologiaan tänään? Millaisia eettisiä kitkoja taiteen ja yhteisön välille voi syntyä?

Onko taiteilijalla aina oikeus tulla työskentelemään tiettyyn yhteisöön tai ympäristöön? Entä mikä on ympäristössä työskentelevän taiteilijan ekologinen vastuu? Kuinka tiettyyn ympäristöön ja yhteisöön sulautunut taide määrittyy taiteeksi, ja mitä lisämerkityksiä taiteen kehys ympäristöä ja yhteisöjä koskeviin arvostuksiin voi tuottaa?