Uhattu Itämeri: ilmastonmuutos, rehevöityminen ja biologinen monimuotoisuus

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
10.00 - 12.00

Puheenjohtaja: professori Erik Bonsdorff (Åbo Akademi)

Tutkimusprofessori Anna-Stiina Heiskanen (Suomen ympäristökeskus): Ravinteet, rehevöityminen ja muut laajamittaiset muutokset – luovatko yleiseurooppalaiset direktiivit oikean ratkaisun ongelmille?

Professori Alf Norkko (Helsingin yliopisto): Biodiversiteetti ja pehmeiden pohjien eliöstön merkitys koko meriekosysteemille

Professori Ilppo Vuorinen (Turun yliopisto): Ilmastonmuutos, aikasarja-analyysit ja Itämeren muuttuva ekosysteemi

Itämeri on maailman tutkituimpia merialueita. Merta ympäröi 9 valtiota, ja valumaalueella asuu noin 85 miljoonaa ihmistä. Ihmisen suora ja epäsuora vaikutus Itämeren ekosysteemiin, sen rakenteeseen, biologiseen monimuotoisuuteen ja toimintaan, on huomattava. Uhkakuvat ovat monenlaiset, rehevöitymisestä ja happikadosta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tulokaslajit ovat yleistyneet, ja niiden vuorovaikutuksista luontaiseen eliöstöön on vain vähän tietoa. Miten Itämeri ja sen ekosysteemi on kehittynyt, mitkä ovat sen erityispiirteet, ja mitkä ovat ihmisen suranaiset ja epäsuorat vaikutukset mereemme nyt ja tulevaisuudessa? Onko meillä mahdollisuuksia vaikuttaa kehitykseen? Löytyykö ihmisen ja meriluonnon välinen tasapaino?

 

Den hotade Östersjön: Klimatförändring, övergödning och biologisk mångfald

Östersjön är ett av världens mest utforskade hav. 9 länder gränsar direkt till Östersjön, och inom tillrinningsområdet bor ca 85 miljoner människor. Människans direkta och indirekta påverkan på ekosystemet, på dess struktur, biodiversitet och funktion är påtaglig. Hotbilderna är många, från övergödning och syrebrist till klimatförändring. Främmande arter får fotfäste, och deras växelverkan med det ursprungliga ekosystemet är bristfälligt känd. Hur har Östersjöns ekosystem utvecklats, vilka är dess särdrag, och vilken är människans direkta och indirekta påverkan på havet idag och i framtiden? Kan vi påverka utvecklingen, och kan vi finna en balans mellan människan och havsmiljön?