Tieteen, taiteen ja uskonnon vapaus: samaa vai eri maata?

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
13.15 - 15.15

Paneelikeskustelu

Puheenjohtaja: akatemiaprofessori Uskali Mäki (Helsingin yliopisto)

Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto)

Professori Anita Seppä (Taideyliopisto)

Dosentti, piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (Kirkkohallitus)

Tämä teemaltaan harvinainen istunto vertailee kolmeen keskeiseen yhteiskunnalliseen instituutioon liittyviä vapauden periaatteita ja käytäntöjä. Kuinka samanlaisia ja erilaisia ne ovat? Tiede ja taide ovat monin tavoin samanlaisia (esimerkiksi luovan mielikuvituksen olennainen rooli), kuten myös tiede ja uskonto (esimerkiksi tavat hallinnoida epävarmuutta).

Missä määrin niihin on sovellettavissa samanlaisia (tai erilaisia) vapauden käsitteitä ja periaatteita; millä tavoin niihin liittyviä vapauksia varjellaan, säädellään ja rajoitetaan? Millainen näissä vapauden hallinnan käytännöissä on noiden kolmen instituution oma autonominen rooli, ja missä määrin muu yhteiskunta muokkaa niitä? Tieteen vapaus näyttää olevan hupenemassa – miten on taiteen ja uskonnon laita? Session puhujat ovat tieteen, taiteen ja uskonnon vapautta Tieteen päivien ohjelmassa käsitelleiden istuntojen puheenjohtajia.