Tieteen merkitys Suomelle

Paikka: 
Tapahtumia muualla
Tapahtumia muualla lokaatio: 
Runeberg-sali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
12.00 - 15.00

Järjestäjät: Suomalainen Tiedeakatemia (STA) ja Tekniikan Akatemia (TAF)

Avaussanat professori Kirsi Tirri (STA)

Osa 1:

Puheenjohtaja: professori Pekka Aula (STA) 

Professori Juha-Antti Lamberg (Jyväskylän yliopisto): Tiede ja talouden historialliset käännekohdat

Professori Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto): Reflektiopuheenvuoro

Keskustelua

Osa 2:

Puheenjohtaja: professori Marja Makarow (TAF)

Akateemikko ja EU:n innovaatiopalkinnon saaja Sirpa Jalkanen (Turun yliopisto): Uusin keinoin syöpää ja tulehdustauteja vastaan 

Yrittäjä Pekka Laurila (Iceye Oy): Ajantasaista kaukokartoitusta mikrosatelliiteilla

Psykologian tohtori, vaativan erityistason traumaterapeutti Eija Palosaari: Patruunatehtaan räjähdyksestä koulusurmiin – suuronnettomuuksien psykologinen jälkihoito

Keskustelua

Tilaisuus on Suomalaisen Tiedeakatemian Tieteen vuosi 2017 -seminaarisarjan avaus. Tiede ja itsenäisen Suomen historia ovat kietoutuneet toisiinsa. Tiede on ollut muun muassa auttamassa Suomea nousuun (teollisuus, teknologia-sektori, tietotekniikka) esimerkiksi opetuksen ja innovaatioiden kautta. Tiede ja tutkimus ovat luoneet ja pitäneet yllä Suomen korkeaa koulutustasoa ja sivistystä. Suomalaiset saavutukset tieteessä ja tutkimuksessa ovat osaltaan olleet rakentamassa suomalaista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Suomalaisen Tiedeakatemian tilaisuus pohtii matemaattis-luonnontietä ja humanistisia tieteitä Suomen rakentajina.