Tarvitseeko media tänään demokratiaa?

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
14.30 - 16.30

Puheenjohtaja: dekaani, professori Hannu Nieminen (Helsingin yliopisto)

Professori Hannu Nieminen (Helsingin yliopisto): Miten tasavertaista on pääsy parhaaseen mahdolliseen tietoon ja informaatioon?

Päätoimittaja, dosentti Ville Pernaa (Suomen Kuvalehti): Millaista demokratiaa journalismi ja journalistit toteuttavat tänään?

Professori Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto): Miten moniarvoinen suomalainen media on vuonna 2017?

Länsimaisen demokratian perustana on ajatus informoidusta kansalaisesta, joka tekee elämäänsä koskevat valinnat parhaan mahdollisen tiedon pohjalta. Jotta demokratia voisi toteutua ihanteellisesti, kansalaisilla on oltava tasavertainen pääsy tiedon ja informaation äärelle.

Pohjoismaisen hyvinvointiajattelun mukaan tätä toteutetaan paitsi korkeatasoisen ja kaikille avoimen koulutuksen avulla, myös moniarvoisen ja riippumattoman joukkoviestinnän – nykykielellä median – keinoin. Viime vuosina kansalliset mediamaisemat ovat kuitenkin muuttuneet radikaalisti digitalisoituminen ja internetin myötä. Perinteiset joukkoviestimet, joilla on ollut historiallisesti merkittävä rooli kansallisvaltiollisen demokratian rakentamisessa, ovat vaikeuksissa.