Liikkujan valintoja vai vapautta?

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
13.15 - 15.15

Järjestäjä: Liikuntatieteellinen Seura

Puheenjohtaja: professori Taru Lintunen (Jyväskylän yliopisto ja Liikuntatieteellinen Seura)

Dosentti Nelli Hankonen (Tampereen yliopisto): Liikunta ja vapaa tahto: Sisäinen ja ulkoinen motivaatio liikunnan edistämisessä

Professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto): Vapaus valita - nuorten pirstaloituva liikuntakulttuuri 

Professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto): Aktiivisena vanheneminen ja elinpiiri

Sisäisen, omaehtoisen, itse valitun ja ulkoisen, pakotetun motivaation kysymykset ovat ajankohtaisia liikuntatieteellisessä tutkimuksessa.  Sessiossa tarkastellaan motivaatiota,  valinnan vapautta ja mahdollisuuksia liikunnassa elämänkulun eri vaiheissa. Nuorten itsensä organisoimat liikkumismuodot poikkeavat aikaisemmasta aikuisten ohjaamasta ja kontrolloimasta liikunnasta. Iäkkäiden ihmisten vapaus liikkua riippuu konkreettisista esteistä ja mahdollistavista tekijöistä. Mitä laajempi elinpiiri, sitä suurempi vapaus ja sen parempi on myös elämänlaatu.