Kestääkö luonto, kestääkö ihminen?

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
13.15 - 15.15

Puheenjohtaja: professori Markku Ollikainen­ (Helsingin yliopisto)

Professori Matti Pohjola (Aalto-yliopisto): Hyvinvointi ja talous

Johtava ekonomisti Marita Laukkanen (VATT): Keinot hiilineutraaliin talouteen

Professori Olli Tahvonen (Helsingin yliopisto): Uudistuvien luonnonvarojen taloudellis-ekologinen käyttö

Ilmaston muutos, luonnonvarojen ehtyminen ja köyhyys ovat aikamme suurimpia ongelmia. Ne ovat tiiviisti kytköksissä talouden toimintaan. Yritykset kuormittavat liikaa, ja luonnonvaroja käytetään kestämättömästi. Köyhyyttä ruokkivat tulonjaon epätasaisuus ja taloudellisten mahdollisuuksien puute. Talouden suuntaaminen hiilineutraaliin, kestävään ja oikeudenmukaiseen suuntaan on välttämätöntä.

Mutta voidaanko ilmastonmuutos torjua ja luonnonvarojen käytön kestävyys turvata taloustieteen tarjoamin keinoin? Entä ihmisten hyvinvointi, mitä taloustiede tarjoaa sen parantamiseen? Mitä uutta taloustieteellinen tutkimus on tuottanut ihmiskunnan hyväksi näihin tärkeisiin teemoihin?