Kasvatuksen rajat

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 14.1.
Aika: 
14.30 - 16.30

Puheenjohtaja: professori Kirsi Tirri (Helsingin yliopisto)

Professori Veli-Matti Värri (Tampereen yliopisto): Kamppailu kasvatuksesta – vallan väline vai elämänsuojelun lähde?

Professori Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylän yliopisto): Tulevaisuuden tekijät – dialogia vai valmiita vastauksia?

Professori Kirsi Tirri (Helsingin yliopisto): Miten koulu voi tukea lahjakkuutta?

Tämän session tarkoituksena on tarkastella vapauden rajoja kasvatuksen kontekstissa. Puhujat tuovat aihepiiriin kasvatusfilosofisen, kasvatuspsykologisen ja koulupedagogisen näkökulman. Professori Värri kysyy puheenvuorossaan tuleeko kasvatuksen luoda parempi tulevaisuus ja onko toisenlainen elämänmuoto edes mahdollista?

Professori Rasku-Puttonen ryhmineen peräänkuuluttaa dialogia kasvatuksessa valmiiden vastauksien sijaan. Professori Kirsi Tirri puolestaan pohtii koulun rajoja lahjakkuuden tukemisessa. Millaiset pedagogiset ratkaisut ovat Suomen koulukasvatuksessa sallittuja ja missä menee kasvatuksen rajat?