Rohkeasti tieteestä – Tieteen päivien teema on julkistettu

5.10.2018

Vuoden 2019 Tieteen päivien (9.-13.1.) teema on Rohkeus – Mod. Tieteessä vaaditaan rohkeutta, ja ohjelmatoimikunnassa ensimmäiseksi nousi esille rohkeus epäonnistua.

Epäonnistuminen unohtuu usein, kun puhutaan menestyksestä ja riskien otosta tieteessä. Riskejä otettaessa myös oikeasti epäonnistutaan, ja tieteellinen menestys vaatii rohkeutta jatkaa epäonnistumisten jälkeen. On tärkeää muistaa, että tiede ei olisi tiedettä, jos sitä tehtäisiin vain kun ollaan varmoja tuloksista. Epäonnistumiset ovat tutkimukselle välttämättömiä.

Tuija Pulkkinen.
Tieteen päivien 2019 ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Tuija Pulkkinen on sukupuolentutkimuksen professori Helsingin yliopistolla. Kuva: Curt Richter.

Yliopistoilta ja tutkimusyhteisöltä vaaditaan rohkeutta puolustaa tiedettä sekä välittömän hyödyn vaatimukselta että liialliselta poliittiselta kontrollilta. Keskustelimme ohjelmatoimikunnassa tilanteista Turkissa, Venäjällä ja Unkarissa, joissa on tarvittu viime aikoina rohkeutta puolustaa yliopistoja. Tieteen päivien avausesitelmöitsijä Éva Fodor Budapestin Central European Universitysta on esiintynyt rohkeasti julkisuudessa tilanteessa, jossa kansainvälisesti korkeatasoinen yliopisto on joutunut kansallisen hallituksen uhkaamaksi. Näillä Tieteen päivillä puhutaankin paljon rohkeudesta, jota tarvitaan mielipiteen esittämiseen: niin tutkijan sananvapaudesta kuin kansalaisrohkeudestakin. 

Eniten teema on kirvoittanut ajatuksia rohkeudesta tavallisessa elämässä, kuten köyhänä elämisen vaatimasta rohkeudesta sekä rohkeudesta rikkoa tapojen normeja ja asettua vallitsevaa yhdenmukaisuutta vastaan. Näillä päivillä puhutaan ruuasta, sukupuolinormeista, erilaisuuden kohtaamisesta, rohkeudesta muuttaa maata, terveyspolitiikan taisteluista, rohkeudesta vastustaa väkivaltaa ja rohkeudesta koskettaa.

Ohjelmatoimikunnan puolesta kannustan yleisöä rohkeaan keskusteluun Tieteen päivillä!

Teksti: Tuija Pulkkinen, Tieteen päivien 2019 ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja.