Vetenskapsdagarna 2017

Vetenskapsdagarna 2017 ordnas 11.-15.1.2017 i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Till Dagarna hör också De ungas dag, stadsevenemang i Kampen och Vetenskapsnatten i Kronohagen.

Vetenskapsdagarna är det mest omfattande vetenskapsevenemanget i Finland som är riktad till en bred publik och som är avgiftsfritt och öppet för alla. På Vetenskapsdagarna presenterar de främsta forskarna i Finland sina forskningar, och bjuder med publiken att diskutera forskningsresultat och mer allmänt kring vetenskapens uppgift i samhället. Till programmet hör dessutom föreläsningar om debatter, seminarier, utställningar, nyligen utgivna böcker och planetarieföreställningar.

Vetenskapsdagarna 2017 organiseras av Vetenskapliga samfundens delegation, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Dagarna stöds av bl.a. Tieteen tiedotus ry och Koneen Säätiö.