Startsida

Vetenskapsdagarna är det mest omfattande vetenskapsevenemanget i Finland som är riktad till en bred publik och som är avgiftsfritt och öppet för alla. På Vetenskapsdagarna presenterar de främsta forskarna i Finland sina forskningar, och bjuder med publiken att diskutera forskningsresultat och mer allmänt kring vetenskapens uppgift och möjligheter i samhället.

Evenemanget ordnas vart annat år vid Helsingfors universitets huvudbyggnad. Dessutom ordnas också Vetenskapsdagarna i andra städer. År 2017 är Vetenskapsdagarna representerade förutom i Helsingfors, också i Åbo, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Uleåborg och i Rovaniemi. Som stomme för programmet fungerar en föreläsningsserie, som granskar ett specifikt tema ur olika perspektiv. Dessutom innehåller programmet föreläsningar kring aktuell forskning, diskussioner och debatter, utställningar, nya böcker och planetarieföreställningar. Till evenemanget hör De ungas dag och stadsevenemang, som Vetenskapsnatten i Kronohagen. I samband med dagarna delas också ut pris, bland annat Årets vetenskapsbok och Årets professor.

I sin nuvarande form omfattar Vetenskapsdagarna fem dagar och en natt och under festival erhåller forskare från olika delar av landet ca 300 föredrag. Alla områden inom forskningen från humaniora och naturvetenskap till konst och teknologi är representerade. Under de senaste åren har de olika evenemangen samlat en publik på ca 15 000 personer. Evenemangen följs aktivt också på Internet, både online och som bandade.


Foto: Jari Loisa, Vetenskapsdagarna 2013

Det första enskilda evenemanget under namnet Vetenskapsdagarna hölls år 1954. Sin nuvarande form fick Vetenskapsdagarna år 1977. Vittomfattande vetenskapsevenemang ordnas i dag för den stora allmänheten i hela Europa. De flesta initierades under det föregående årtiondet, vilket betyder att Finska Vetenskapsdagarna är bland de äldsta av sitt slag i Europa.

2017 - Frihetens gränser
2015 - Slumpen
2013 - Kriser - hot och begynnelser
2011 – Vardagens under
2009 – Evolution
2007 – Invid gränser (i historien, i den fysiska världen, liv och död)
2005 – Relativt?
2003 – Vetenskap i förändring
2001 – Vetenskapen och livet
1999 – Forskning och framtid